Tư duy nhanh

Learning Choice

Khóa học tư duy nhanh

“Tư duy nhanh là phương pháp tạo ý tưởng nhanh giúp các cá nhân, tập thể cải thiện và tăng tốc tư duy để sáng tạp, giải quyết vấn đề, quyết định và hành động” - TS. Ken Hudson

Lợi ích từ khóa học

  • Giải quyết vấn đề nhanh
  • Loại bỏ thói quen trì hoãn
  • Tư duy nhanh ngay trong công việc, học tập và cuộc sống

Mục tiêu khóa học

Nâng cao khả năng tư duy
Rèn luyện ý chí
Khơi dậy tiềm thức
Thúc đẩy thay đổi để làm chủ chính mình

Đối tượng tham gia

Lớp tư duy nhanh phù hợp với mọi đối tượng:
Học sinh, sinh viên
Người đi làm, nhân viên văn phòng
Các cấp quản lý

Nội dung khóa học

1

Hiểu tư duy nhanh là gì, ai có thể Tư duy nhanh, áp dụng ở đâu,thế nào.

2

Có phương pháp áp dụng và thực hành tư duy nhanh nhất.

3

Hiểu khác biệt trong tư duy thời gian, tài chính, chất lượng, thành công.

4

Áp dụng giải quyết ngay các vấn đề mà bạn đang gặp trong công việc và cuộc sống.

5

4 nguyên tắc và 4 bước để tư duy nhanh.

Đăng ký để được tư vấn ngay