Ready to Lead

Learning Choice

Khóa học Ready To Lead

Ready to Lead là chương trình tập huấn lãnh đạo, do công ty Cầu Nối Giáo Dục Learning Choice tổ chức. Với mong muốn giúp đỡ người tham gia trên con đường tự lập, tự trọng, tự chịu trách nhiệm, định hướng trong học tập và công việc, cống hiến rõ ràng.

Phương pháp đào tạo

  • Tham gia các hoạt động, tình huống thực tế
  • Động não tìm cách vượt qua tình huống
  • Tương tác với mọi người
  • Dấn thân để trải nghiệm
  • Tiếp thu kiến thức về lãnh đạo
  • Cảm nhận cảm xúc của chính mình

Đối tượng tham gia

Người muốn đối diện với mọi khoảnh khắc và tự ra quyết định cho chính mình
Người muốn truyền cảm hứng cho người khác
Người muốn giúp người khác thay đổi chính bản thân họ
Người muốn hành động hướng đến sự tích cực, tạo giá trị cho xã hội

Nội dung khóa học

1

Lãnh đạo chính mình

Muốn dẫn dắt người khác, trước tiên hãy lãnh đạo chính mình, trở thành người tiên phong thực hiện, tấm gương cho mọi người.
Trước mọi vấn đề trong công việc và cuộc sống, bạn phải là người quyết định chứ không phụ thuộc người khác.

2

Lãnh đạo người khác

Giúp người khác thay đổi chính bản thân họ
Nhìn thấy và góp phần phát triển tiềm năng của người ấy

3

Lãnh đạo 1 nhóm

Lãnh đạo, không phải bắt mọi người làm theo những gì bạn muốn.
Lãnh đạo là phụng sự.
Khả năng truyền cảm hứng.

4

Sự ảnh hưởng lên chính cộng đồng của bạn

Hành động để tạo ra sự thay đổi tích cực cho xã hội.
Tác động đến hành vi, cảm xúc, suy nghĩ của người khác

Đăng ký để được tư vấn ngay