Warehouse Management

Learning Choice

Phương pháp đào tạo

  • Diễn giải và trao đổi, hỏi đáp
  • Làm việc nhóm, thực hiện hoạt động mô phỏng
  • Khảo sát thực tế doanh nghiệp và chỉnh sửa ngay tại chỗ

Khóa học quản lý kho(Warehouse Management)

Học để dạy - Dạy để học

Lợi ích từ khóa học

  • Quản lý kho theo hệ thống
  • Lập kế hoạch và quản lý kho hiệu quả
  • Đảm bảo chuỗi cung ứng liên tục, kịp thời trong sản xuất, mua bán
  • Giảm hao hụt hàng hóa
  • Tránh lãng phí

Đối tượng tham gia

Bộ phận quản lý kho
Những bộ phận liên quan

Nội dung khóa học

1

Quản lý kho là gì?

2

Công việc của người quản lý kho.

3

Sự cần thiết của quy trình quản lý kho.

4

Quy trình quản lý mã hàng.

5

Quy trình quản lý hoạt động xuất - nhập kho.

6

Các công cụ quản lý kho.

7

Yếu tố trực quan trong quản lý kho.

Đăng ký để được tư vấn ngay