Cải tiến 5S

Learning Choice

Cải tiến 5S là gì?

5S là một trong những công cụ nâng cao năng suất chất lượng có nguồn gốc từ Nhật Bản. Cải tiến 5S xuất phát từ những chữ cái S trong tiếng Nhật: Seiri, Seiton, Seiso, Sheiketsu, và Shitsuke. Khi dịch sang tiếng Việt thì 5S này lần lượt là Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng. Mục đích của 5S là xây dựng và duy trì môi trường làm việc khoa học, thuận tiện, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả tại mọi vị trí từ khu vực văn phòng, nơi sản xuất, kho hàng, nguyên vật liệu hay các vị trí xung quanh như sân bãi, chỗ để xe…

Về 5S

Mục tiêu

 • Xây dựng ý thức cải tiến (Kaizen) cho mọi người tại nơi làm việc.
 • Xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người.
 • Phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý thông qua các hoạt động thực tế.
 • Xây dựng cơ sở để đưa vào các kỹ thuật cải tiến.

Lợi ích

 • Cải tiến Năng suất (P – Productivity)
 • Nâng cao Chất lượng (Q – Quality)
 • Giảm chi phí (C – Cost)
 • Giao hàng đúng hạn (D – Delivery)
 • Đảm bảo an toàn (S – Safety)
 • Nâng cao tinh thần (M – Morale)

Các yếu tố cơ bản

 • Lãnh đạo luôn cam kết và hỗ trợ
 • Bắt đầu bằng đào tạo.
 • Mọi người cùng tự nguyện tham gia.
 • Lặp lại vòng 5S với tiêu chuẩn cao hơn.

5S cùng Learning Choice

Đăng ký tư vấn cải tiến ngay