5S

Learning Choice

Phương pháp giảng dạy

 • Học qua hoạt động, thực hành
 • Trao đổi, hỏi đáp với chuyên gia
 • Tập làm ngay những điều mình biết
 • Sửa sai trên mỗi học viên
 • Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp, chỉnh sửa ngay trong lúc khảo sát

Khóa học 5S

5S là phương pháp quản lý, sắp xếp khu vực làm việc để đạt năng suất chất lượng, hiệu quả công việc.
Theo nghĩa gốc trong tiếng Nhật, 5S có nghĩa là: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc) và Shitsuke (Sẵn sàng)

Lợi ích từ khóa học

 • Hiểu rõ về lợi ích, tầm quan trọng của 5S
 • Biết cách thực hiện 5S dễ dàng, tiết kiệm thời gian làm
 • Duy trì thực hiện tốt 5S
 • 5S hiệu quả, giảm lãng phí, chi phí không cần thiết
 • Nâng cao năng suất, sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp
 • Chuyên gia khảo sát hiện trạng 5S ngay tại doanh nghiệp và chỉnh sửa ngay trong lúc khảo sát
 • Cung cấp cách làm, công cụ dựa trên thực trạng doanh nghiệp và hỗ trợ thực hiện 5S từ xa, lâu dài

Đối tượng tham gia

Quản lý các cấp, nhân viên trong doanh nghiệp.

Thời lượng

2 tiếng.

Nội dung khóa học

1

Giới thiệu về 5S.

2

Tại sao phải thực hiện 5S?

3

Các bước để thực hiện 5S.

4

Làm thế nào để duy trì 5S?

Đăng ký để được tư vấn ngay